top of page

עין הבדולח

זו שיטה של סודות בריאות הנפש על פי היהדות.

רובנו פועלים חיצונית כדי שיהיה לנו אושר פנימי. מנסים להיות מרוצים מהמצב החיצוני כדי לזכות באושר, שלווה ונחת.

אך בפועל את האושר, השלווה והנחת ניתן למצוא בעולם הפנימי.

בשיטת עין הבדולח פועלים במישור העולם הפנימי המבוסס על זיכרונות ותפיסות עולם, שינוי במישור זה מביא לשינוי המציאות החיצונית .

קשיים ודילמות שמצויים בעולם החיצוני משמשים לנו כמראה לעולם הפנימי. לכן כאשר עולים קשיים אנו נפעל במישור הפנימי, נזהה את השורש של הקושי, נעשה ניקוי ונשחרר את עצמנו מסבל.

כאמור, אין דרך לפתור בעיות בחוץ. אלא, הדרך לקיים חיים מספקים ומאושרים היא על ידי תנועות פנימיות פשוטות.

הנכונות לשינוי פנימי היא זו שתייצר מציאות טובה.

הטיפול בעין הבדולח למעשה הוא לימוד שיטה שתסייע לכם בהתנהלותכם בחיים בכל ושלב ללא תלות במטפל.

שיטת עין הבדולח מלמדת אותך איך לראות את המציאות, לקחת אחריות ולפעול על פי חוקי החיים הפשוטים.


14 צפיות

Comments


bottom of page